Delfíno

Archive for 30.12.2010

Blíží se vydání 2. knihy

Chystá se vydání druhého dílu z řady knih o Dilovi – „Dilo nachází přátele“

S radostí Vám oznamujeme, že druhý díl úspěšné série dětských knížek o delfínkovi Dilovi s názvem „Dilo nachází přátele“ autora Horace Dobbse jsme přeložili a připravili k českému vydání. Objednávky na knížku přijímáme již nyní na e-mailové adrese dana.hegerova@seznam.cz. Předpokládaná cena bude 190,-Kč/kus + poštovné. Objednávky budeme vyřizovat jakmile kniha vyjde z tiskárny, tedy nejpozději v průběhu ledna, o přesném termínu Vás budeme zde informovat. První díl série s názvem „Dilo a volání hlubin“ je po roce prodeje zcela rozebrán, dotisk upraveného 2. vydání je v přípravě.

První díl „Dilo a volání hlubin“ nabízíme také v textové elektronické podobě na CD s bohatými bonusy včetně básniček, mandal, omalovánek, jazykových čítanek v ceně Kč 250/kus, objednávky tamtéž.

Poselství Horace Dobbse – „sněhulák“

Předáváme vám tímto poselství od Dr. Horace Dobbse, který k věcem, které tvoří, přistupuje „principem sněhuláka“:

 

„Pokud máte nápad, nenechávejte si ho pro sebe. Toto se často děje vědcům a jiným, kteří se obávají, že jim někdo jiný nápad ukradne a zveřejní jej. Myslete na váš nápad jako na sněhuláka. Potom „vyhoďte“ vaši myšlenku až do nebe, jako by to byly semínka. Jinými slovy – ať o vaší myšlence lidé vědí. Sněhové vločky se potom zformují jako semínka myšlenek. A když tyto nové vločky posléze spadnou z nebe, budete mít ještě lepšího sněhuláka, než jste si poprvé mysleli.“

 

 

Naše sdružení se tímto poselstvím řídí. Přináší nám mnoho radosti při společném sdílení našich myšlenek, které se v nové formě, obohacené o každého osloveného člověka, formuje do krásných obrazců a velkých sněhuláků. „Vyhazujte“ do nebe co nejvíc svých myšlenek, ať necháme spadnout zpět vločky štěstí, radosti a lásky.

 

 

Hvězdičky na moři

 

Naši přátelé delfíni

Jak jsme již před nedávnem avizovali, nabízíme vám s laskavým svolením pana Giovanniho Bearzi delfínkovou pracovní knihu „Naši přátelé delfíni“ k volnému stažení v českém jazyce.

 

 

Naši přátelé delfíni – verze pdf

 

 

Naši přátelé delfíni

Dilo festival v Anglii

Návštěvu našeho sdružení Delfíno v Anglii označila Jackie Connell (editorka a vydavatelka elektronického Newsletteru a členka IDW) jako start kosmické lodi.

 

 

Naše první přivítání Horacem Dobbsem v Hullu

 

 

V neděli 27. června brzy ráno nás v přístavu Hull přivítal Horace Dobbs se všudypřítomným delfínkem Dilem. V průběhu dne se k nám připojili Wendy Dobbs, Jackie a Terry Connell (IDW) a Yvonne Dumsday, která vše pečlivě zapisovala.

 

Delfíní Dilo festival se plánoval a připravoval téměř rok a jeho hlavním realizátorem a koordinátorem byl ředitel základní školy ve Swanlandu pan Ray Woodward. Když jsme do Anglie přijeli, byl delfíní festival již v plném proudu.

 

 

 

 

Cílem festivalu, který propojil děti ze čtyř základních škol, bylo kreativní sebevyjádření jak v umění, tak i ve fyzických aktivitách. Probíhala zde úzká spolupráce mezi dětmi a učiteli. V rámci výměny žáků ze ZŠ  se festivalu aktivně zúčastnily i děti ze speciální školy pro mentálně postižené. Jedním z dalších cílů Dilo festivalu bylo vytvořit „kulturní soudržnost“ v rámci školy a místní komunity. Děti byly rozděleny do skupin. Každá skupina pak vždy pracovala jako tým, kde se učitelé stali prostředníky pro podporu a pomoc. Dalším cílem tohoto festivalu je umožnit výměnu učitelů a dětí z různých škol po celém světě prostřednictvím navazování přátelských vztahů.

Výroba delfína z proutíRay Woodward a výroba delfína z proutíRay Woodward a výroba delfína z proutíRay Woodward a výroba delfína z proutídelfín z proutí a Valpurga

Ray předvedl dětem, jak vytvořit delfína pomocí vrbových proutků, které se poté polepí papírem

 

Důvodem, proč byl pro festival vybrán jako hlavní téma delfín, je skutečnost, že se děti mohou spojit bez ohledu na jejich náboženské, etnické či kulturní zázemí. Delfíni vždy měli a mají jedinečný blízký vztah k lidem po celá staletí. Nemají žádná omezení, jsou to naprosto svobodné duše. Jinými slovy, děti měly možnost na pár dní nechat svou mysl a cit unášet tvůrčí uměleckou cestou pod citlivým vedením odborných učitelů v různých uměleckých směrech, zejména v hudbě. U delfínů je zvuk jejich primární smysl.

 

Výrazový tanecDěti si připravují zvukové obrazy

 

V prosinci roku 2009 obdržel Horace Dobbs, přesně na Štědrý den, jako dárek od našeho sdružení delfíní hedvábný kokon. Ten poté předal do swanlandské základní školy Ray Woodwardovi, který se pro něj nadchnul. V kokonu je zachycena podstata delfíní energie a v Čechách ho již aplikujeme do vzdělávání. Toto se událo v době, kdy Ray začal připravovat Delfíní Dilo festival v Yorkshiru. Inspirace, která přišla Rayovi a Horaci byla tak veliká, že se Horace Dobbs rozhodl jako vyvrcholení celého festivalu natočit krátký prezentační film – „Dilo jde do škol“, kde jsme se staly hlavními aktérkami, sice nenalíčené, přesto „star“.

 

 

 

DERP – Dolphin Education Research Project

Delfíní vzdělávací vědecký projekt

– rozšiřování lidského potenciálu

 

„Dilo jde do škol“ bude navazovat na dlouhodobý delfíní vzdělávací a výzkumný projekt (DERP), který byl zahájen v červnu roku 2002.

Cílem DERP je poskytnout vědecký důkaz na podporu zavedení delfíních příběhů a činností souvisejících s delfíny do výuky s konečným cílem pomoci dětem s různým nadáním přirozeně rozvinout jejich plný potenciál. Kromě toho má DERP za cíl vytvořit povědomí o životním prostředí delfínů a potřebu je chránit.

 

Krátký film „Dilo jde do škol“ bude demonstrovat:

1) Jak může být radostný duch delfínů začleněn do všech aspektů vzdělávání

2) Jak podpořit rodiče a pečovatele, aby se aktivně podíleli na vzdělávání svých dětí

3) Jak učinit celý vzdělávací proces radostně tak, aby se stal obohacující zkušeností pro všechny zúčastněné, včetně dětí, jejich rodičů či pečovatelů a v neposlední řadě také učitelů.

 

Přímo na místě jsme měli možnost dohovořit 1. mezinárodní výměnu dětí, kdy děti z Anglie navštíví Českou republiku.

Na podzim t.r. je plánováno v ČR společné setkání učitelů ze spolupracujících škol.

 

Kolektivní práce dětí - kokonHorace v kokonu - hra na speciální nástroj - mořeKokon v hale ZŠ

Týmová práce dětí – tvoření příběhu o delfínovi; Horace v kokonu. Pomáhá dětem s vizualizací při vytváření příběhu.; Obří kokon v hale ZŠ

 

 

 

Jackie Connell, Valpurga, Dana, Terry Connell

Jackie a Terry Connell

 

Vyvrcholením akce „Dilo jde do škol“ byla velká naděje, že v roce 2011 navštíví děti ze swanlandské školy děti v českých školách. První fáze projektu proběhne výměnou e-mailů, či písemné komunikace mezi dětmi v obou zemích.

Delfín Dilo bude bude hlavním pojítkem pro všechny aktivity, které ze setkání vyplynou.

 

Ray Woodward

 

Na závěr celého festivalu Ray Woodward všem zúčastněným poděkoval a navrhnul, že čím víc bude zajímavých akcí, tím si děti delfíní téma udrží dlouho ve svých srdcích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Horace Dobbs celé akci a všem následujícím požehnal a vysvětlil nám „princip sněhuláka“:

„Pokud máte nápad, nenechávejte si ho pro sebe. Toto se často děje vědcům a jiným, kteří se obávají, že jim někdo jiný nápad ukradne a zveřejní jej.“

Místo toho Horace říká:

„Myslete na váš nápad jako na sněhuláka. Potom „vyhoďte“ vaši myšlenku až do nebe, jako by to byly semínka. Jinými slovy, ať o tom lidé ví. Sněhové vločky se potom sformují jako semínka myšlenek. A když tyto nové vločky posléze spadnou z nebe, budete mít ještě lepšího sněhuláka, než jste si poprvé mysleli.“

 

 

Dilo opustil školu a když byl vzat na palubu Pride of Hull na jeho novou cestu do České republiky, některé sněhové vločky zůstaly ještě na nebi, aby se ukázaly v podobě dvou hrajících delfínů – bylo to jasné znamení, že cesta pro Dila je volná a otevřená.

 

Delfíni na obloze

 

Více fotografií z naší cesty najdete na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summer Dilo Dolphin Art Festival

Naše první „Delfíno“ návštěva v Anglii.

 

Díky pozvání pana Horace Dobbse se budeme s velikou radostí účastnit dětského SUMMER DILO DOLPHIN ART FESTIVAL, který bude na třech základních školách v Anglii a to ve Swanlandu, North Ferriby a South Hunsley. Festival se koná ve dnech 28 – 30. června 2010.

Na festivalu se představí děti s programem hudebním, dramatickým a výtvarným. Těšíme se, že přivezeme zpět spoustu nových nápadů a materiálů a také hodně delfínkové radosti.

 

O dění na festivalu vás budeme rádi na našich stránkách informovat.

 

Swanland school