Delfíno

Archive for Program MISP

2. kurz instruktorů MISP byl velmi úspěšný

 

 

9. – 10. listopadu 2013 proběhl již druhý kurz instruktorů MISP v České republice. Kurz se konal opět za přítomnosti mezinárodního trenéra MISP Roda Daviese, kterému jsem tentokrát již asistovaly. Veliké poděkování také patří Centru vzdělanosti Libereckého kraje za umožnění konání kurzu na této půdě.

S velkou radostí přičítáme do naší „MISP rodiny“ dalších 12 certifikovaných instruktorů, kteří budou předávat program MISP dál dětem.

Věříme, že se s masážemi děti dětem bude setkávat čím dál více dětí, škol i rodičů a úzce tak propojíme již existující mezinárodní síť, která již dnes čítá 38 zemí celého světa.

V listopadu 2013 byla také oficiálně zaregistrována Asociace MISA ČR. Tímto Vás zveme na naše nové stránky, které Vám mají poskytnout bližší informace o programu MISP a o fungování Asociace MISA ČR – více na www.misa-cz.com.

Celou fotogalerii z kurzu můžete shlédnout na rajčeti ZDE.

Pokud se rozhodnete pro práci s dětmi a s programem MISP, jste srdečně vítáni!!!

Masáže v Draku

S programem MISP – masáže děti dětem jsme dnes zavítaly do občanského sdružení Drak v Liberci, kde se mimo jiné schází maminky se svými dětmi. Přesto, že jsme byly malá skupina, atmosféra byla úžasná a „vědomého doteku“ jsme si opravdu užily. Nejdříve se masírovaly jen maminky a potom jsme zapojily i děti.

A jak to celé vypadalo? Podívejte na fotogalerii:

 

Historicky 1. kurz programu MISP v ČR

A je to tady!

Historicky 1. kurz programu MISP v ČR je zdárně za námi. V tuto chvíli má Česká republika již 17 certifikovaných instruktorů MISP!

Kurz probíhal ve dnech 16. – 18. 8. 2013 v Liberci pod vedením mezinárodního trenéra MISP Roda Daviese, který přiletěl z Francie a v České republice byl poprvé, přesto velmi nadšen.

V brzké době budeme také zakládat pobočku mezinárodní asociace MISA v ČR, která bude sdružovat všechny certifikované instruktory. Stránky jsou nyní v přípravě, nicméně můžete navštívit již funkční webové stránky programu MISP – www.misp.cz. Naleznete zde dostatečné informace k programu včetně seznamu certifikovaných instruktorů v ČR.

Více informací k programu MISP na našich stránkách naleznete v odkaze zde.

Trenérské zkoušky v Hong Kongu

Ve dnech 10. – 14. 4. 2013 jsme absolvovaly díky sponzorskému daru pana Karla Janečka první stupeň trenérských zkoušek programu MISP – Masáže ve školách – v Hong Kongu.

 

Jely jsme tři – Valka Hozáková, Dana Hegerová a Kačka Halamová. Naše nadšení bylo opravdu veliké. V té době už jsme měly za sebou cca 500 vyučených dětí, které masáže praktikovaly ve školce, škole i družině a my věděly, že bude pro Českou republiku, a nejen pro ni, potřeba získat hodně dalších instruktorů.

 

A začala se otevírat brána i do východní Evropy.

Program MISP je rozšířen už do více než 27 zemí celého světa a s velkým úspěchem je od roku 2000 aplikován v různých školách, školských zařízeních a volnočasových klubech. Ve východní Evropě ale prozatím MISP nebyl a tak jsme jako pionýrky vstoupily na novou loď, která nás přivezla do přístavu doteku a jeho nezastupitelného vlivu na zdraví dětí i nás všech dospělých.

Čekají nás ještě čtyři kvalifikační stupně, které však budeme moci splnit díky pořádání kurzů u nás v České republice.

Budeme velmi rády za každého, kdo se připojí do naší nové rodiny a popluje s námi na vlně kouzelného doteku do přístavu šťastných a sebevědomých dětí.

Více o programu MISP naleznete zde.

 

NOVĚ – MISP Masáže ve školách

 

Logo MISP

MISP – MASSAGE IN SCHOOLS PROGRAMME

 

Od září 2012 jsme se staly členkami asociace MISA – Massage in Schools Association.

Certifikát Massage in Schools Programme jsme získaly 15. září 2012 v Londýně, kde také proběhl certifikovaný kurz.

Instruktorky MISP pro Českou republiku:

Valpurga Hozáková
Dana Hegerová
Kateřina Halamová
(Centrum vzdělanosti libereckého kraje)

Program Masáže ve školách je jedinečný masážní program pro děti, který pomáhá dětempo celém světě.

Poslání programu:
Posláním programu Masáže na školách je poskytovat vysoce kvalitní a odbornou přípravuvšem učitelům a ostatním pracovníkům, kteří chtějí přivést uzdravující dotek do škol.

Vize:
Vize programu Masáže ve školách je, aby každé dítě procházející školní docházkou mělo možnost setkat se s pozitivním a uzdravujícím dotekem každý den … všude ve světě.

Program Masáže ve školách by se měl stát nezbytnou součástí po dobu vzdělávání dětí, protože každé dítě potřebuje zdravé tělo, mysl i ducha, aby z něho vyrostl dobře vyvážený zdravý lidský jedinec. Studie dokládají, že masáže jsou výborným nástrojem pro upevnění zdraví, zvládání stresu a nastolení pohody. Program MISP má všechny správné prvky: étos úcty, komunikace a udržování vzájemnosti. Atmosféra ve třídě je vždy po masáži pozitivně posílena!

 

Spolupracující země

Program Masáže ve školách je určen dětem od 4 – 12 let. Provádí se vždy jen mezi dětmi, které pracují ve dvojicích. Děti jsou při masáži oblečené. Instruktor MISP vede děti prostřednictvím rutiny (stejné masážní prvky, které se používají ve všech zemích, kde MISP působí) tím, že ukazuje jednotlivé tahy buď na učiteli, nebo ve vzduchu. Tahy jsou prováděny na zádech, ramenou, hlavě a pažích. Jakmile se děti předepsané masážní prvky (rutinu) naučí, trvá masáž přibližně 8 – 10 minut na jednom dítěti. Pak se děti vymění tak, aby si každé dítě masáž zažilo. Na začátku to může trvat trochu déle, ale jakmile se rutinu naučí, probíhá masáž poměrně snadno, tak, aby se stala součástí každodenního života.

Co masáže podporují? Proč jsou důležité právě masáže na školách?

Výzkumy ukazují, že hlavními přínosy masáží jsou:

1. Děti jsou uvolněnější, nejsou zatížené obavami, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.

2. Mají pozitivnější přístup a snadnější zapojení do procesu učení. Soustředí se déle na výuku.

3. Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně, tak i ve skupinách.

4. Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.

5. Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.

6. Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji si získávají přátele.

7. Dochází ke snížení agresivního chování a šikany.

8. Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.

9. Učebna je tišší.

Pro blaho třídy a dětského kolektivu může učitel využít masážní soustavu kdykoliv v průběhu dne, kdy bude cítit, že to bude mít největší užitek pro uvolnění dětí. Tím se mu podaří vytvořit harmonickou atmosféru v celé škole a také zkvalitnit život dětí ve škole.