Delfíno

Delfíno

 

Logo Delfíno, o.s.

 

 UČIT SE SPOLEČNĚ S DELFÍNY

- HROU A S RADOSTÍ

 

 

Občanské sdružení Delfíno bylo registrováno dne 5. října roku 2009. Jedním ze zakládajících členů sdružení   je paní Valpurga Hozáková, která již několik let patří do celosvětového týmu, který rozšiřuje výsledky práce organizace IDW (International Dolphin Watch), jež má sídlo v Anglii. Hlavním výzkumem IDW je působení léčivé síly delfínů na člověka a využití této energie v místech, kde setkání se skutečnými delfíny není možné.

Organizace IDW vytvořila v souladu s novým životním stylem vědecko-výukový materiál, který stimuluje děti všech věkových skupin nejen při výuce. Vznikl projekt IDEAL (Integrated Dolphin Education And Learning), jehož tvůrcem je ředitel organizace IDW, atomový fyzik, výzkumník ve farmaceutickém průmyslu léčiv a zakladatel Oxford Underwater Research Group, Dr. Horace Dobbs BSc. PhD. Projekt je směrován na nové netradiční metody ve vzdělávání, převážně výuku cizího jazyka, etiku, ochranu životního prostředí a ekologii. Projekt IDEAL využívá delfíní kvality, zejména kreativitu, hru a radost, přirozenou motivaci k učení, využití intuice.

V zahraničí projekt již několik let s velmi pozitivními výsledky využívají mateřské a základní školy (Anglie, Německo, Rakousko, a další země).

Základním vytvořeným materiálem je sada knih pojednávajících o dobrodružství mladého zvědavého delfínka jménem Dilo, kterého vytvořil Dr. Horace Dobbs. Příběhy o Dilovi podporují hluboké citové pouto mezi lidmi a delfíny. Kouzelné příběhy odhalují rovněž obrovské bohatství a rozmanitost života pod mořskou hladinou. Pohledem na tento svět očima a myslí delfína vede Horace čtenáře k tomu, aby si byl vědom, že je třeba ochraňovat a respektovat všechny volně žijící živočichy.

 

Logo Ideal

 

Co děláme?

♥ Především poskytujeme mateřským a základním školám vlastní výukové a výchovné programy a pomůcky založené na principech mezinárodního projektu IDEAL.

♥ Navrhujeme, vydáváme, poskytujeme a prodáváme originální učební pomůcky a metodické materiály pro děti a pedagogy.

♥ Podporujeme výuku mateřského a cizích jazyků inovativními metodami, pro děti vydáváme knihy a jazykové čítanky.

♥ Pořádáme mezinárodní výměnné pobyty učitelů a dětí.

♥ Pořádáme pobyty pro děti i dospělé v destinacích s volně žijícími delfíny.

♥ Věnujeme se terapeutické práci s dětmi se zvláštními potřebami, znevýhodněnými v běžném vzdělávacím procesu.

♥ Zapojujeme se do činnosti mezinárodních organizací zaměřených na ochranu světových moří, delfínů a velryb.

♥ Podílíme se na osvětové činnosti vedoucí k upevnění zdraví jednotlivců a k ochraně životního prostředí.

VIZE

Naší vizí je planeta, kterou v míru společně obývají šťastné a sebevědomé bytosti – lidé všech kultur a národů spolu s delfíny, velrybami a jinými inteligentními bytostmi na souši i ve vodě ve vzájemném respektu a úctě k životnímu prostředí a všem životním formám.

CÍLE

• umožnit všem dětem růst a vzdělávat se v atmosféře lásky, porozumění a radosti.

• dosáhnout zlepšení stavu světových moří prostřednictvím mezinárodní spolupráce, osvěty a vzdělávání.

• přispět k ochraně delfínů a velryb zejména prostřednictvím dlouhodobého vzdělávání dětí.

• pomáhat vzájemnému pochopení dětí a lidí s odlišným etnickým či kulturním původem či zdravotními handicapy.

• uvést do praxe nové metody zlepšování lidského zdraví, založené zejména na výzkumu delfínů, jejich energie a způsobu dýchání.

POSLÁNÍ

Přivést do škol všech stupňů radost z učení, pomoci dětem i pedagogům prostřednictvím kreativních prožitkových technik (drama, tanec, hudba, výtvarná tvorba, aj.) zažívat a sdílet kvalitativně vyšší úroveň rozvoje osobnosti, respektu k přírodě, jazykové gramotnosti a komunikačních dovedností skrze spojující nosný a symbolický prvek všech našich programů a materiálů – postavičku delfíny Dila a jeho typické „delfíní kvality“.

Záměrem naší činnosti je rozšíření této formy výuky do mateřských škol, základních škol, nemocnic, dětských léčeben, dětských domovů a mnoha dalších zařízení, včetně škol a zařízení pro děti se speciálními potřebami.

Dilo

 

VYDÁVÁME – POSKYTUJEME – PRODÁVÁME – NABÍZÍME:

•  cyklus dětských knih o delfínku Dilovi a podmořském světě autora Horace Dobbse.

•  jazykové čítanky o delfínku Dilovi ve verzích ČJ-NJ, ČJ-AJ, NJ-AJ.

•  omalovánky, vybarvovací karty, mandaly a pracovní sešity v tištěné i elektronické formě.

•  terapie v „delfíním hedvábném kokonu“ pro děti i dospělé, kteří chtějí rozvíjet svou osobnost a upevnit zdraví.

•  metodické listy, materiály a pomůcky pro děti a učitele.

•  pomůcky pro zdravý způsob dýchání – endogenní dýchání – Frolovův dýchací trenažér.

•  zajištění pravidelné rozesílky elektronického zpravodaje „Dolphin“ – vydavatel IDW Anglie přímo do Vaší mailové schránky (na základě e-mailové žádosti).