Delfíno

Naše činnost 2009 – 2010

PROSINEC 2010

»V ZŠ Bratislavská Varnsdorf probíhá pečení s delfíny. Učitelé a děti se dohodli, že si do školy zakoupí delfíní hedvábný kokon. Udělali proto akci „Pečení s delfíny“. Maminky doma napekly samé dobroty a děti je potom ve škole prodávaly ke svačině. Výtěžek z této akce bude použit právě na zakoupení kokonu.

 

Pečení s delfínyPečení s delfíny

»Dne 14. 12. proběhl Den otevřených dveří v MŠ Domino Liberec. Slavnostnímu otevření předcházely samo sebou i poslední úpravy a dokrašlování interiéru. MŠ Domino zahajuje svou činnost od 3. 1. 2011.

 

MŠ DominoPaní majitelka - R. PleštilováMalování na zeďDen otevřených dveří - přípitekDen otevřených dveříS Dilem ve sněhu

 

Dilo je a bude jistě první delfín, který umí plavat i ve sněhu. Nemohly jsme odolat a zaplavaly si s ním…

Plavání s Dilem

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2010

»Od listopadu t. r. dochází paní Valpurga Hozáková 2 x týdně do MŠ Korálek Liberec jako externí pedagog. Tématem práce je Dilo a podmořský svět, výuka německého jazyka a logopedie. Práce probíhá ve třech třídách každé úterý a středu.

 

MŠ Korálek LiberecMŠ Korálek LiberecMŠ Korálek Liberec

»Navázání aktivní spolupráce s Česko-Německým fórem žen, včele s paní Ingrid Lottenburger, která je předsedkyní německé sekce Helsinki Citizen Assembly. Její hlavní činností je aktivní podpora a prohlubování vzájemných vztahů mezi obyvateli ČR a SRN. Paní Lottenburger má hlavní podíl na projektech vícejazyčné výchovy v předškolním věku v EU. Paní Valpurga Hozáková je spoluzakladatelkou Česko-Německého fóra žen a dosud je jeho členkou. Spolu s MŠ Domino se jedná o přípravě projektu.

»V Jiřetíně pod Jedlovou proběhl seminář pro učitelky MŠ a ZŠ. Povídali jsme o artefiletice, kreslili, nahlédli do světelné terapie a představili celou činnost o.s. Delfíno.

 

Jiřetín p.Jedlovou - seminářJiřetín p.Jedlovou - seminářJiřetín p.Jedlovou - seminář

 

ŘÍJEN 2010

»Prezentace činnosti o. s. Delfíno v ZŠ Bratislavská ve Varnsdorfu. Nejdříve proběhlo setkání s pedagogy a poté s rodiči na rodičovském sdružení. I tato škola bude s tématem Dilo a podmořský svět pracovat minimálně v tomto školním roce. Byly zde rovněž předány materiály o. s. Delfíno. Škola si chce začátkem roku 2011 pořídit kokon.

 

ZŠ Bratislavská Varnsdorf

»Bylo zahájeno jednání se soukromou ZŠ v Liberci. Předmětem jednání byl návrh na překlad 6. dílu z řady knih o Dilovi, knihy „Dilo a ostrov bohů“, kde by překlad z anglického originálu udělaly děti v rámci výuky. Pro tuto činnost budeme hledat ještě i další ZŠ, které se budou chtít do projektu zapojit.

 

MŠ Domino

»Navázání úzké spolupráce s MŠ Domino v Liberci. Jedná se o zcela nově vybudovanou školku, která v tomto roce otevírá svůj provoz. Její zaměření je na výuku německého jazyka. Školka bude sloužit pro smíšené rodiny (Čech/Němec). Celé jedno oddělení bude věnováno Dilovi a podmořskému světu.

 

ZÁŘÍ 2010

 

Joga im Herzen
»Účast na konferenci „Joga im Herzen“ v Německu – Neustadt in Sachsen.

Přednáška o činnosti o. s. Delfíno spojená s přednáškou o endogenním dýchání MUDr. Tatiany Kozlové.

 

 

Joga im HerzenJoga im Herzen

 

»Navázání spolupráce se ZUŠ v Liberci, která si pro školní rok 2010/2011 vzala jako hlavní téma Dilo a podmořský svět. S tématem bude pracovat dramatický obor.

»Navázání spolupráce se ZŠ Brno. Tato spolupráce vznikla na základě setkání v Haluzicích. S tématem Dilo a podmořský svět se zde bude pracovat převážně v anglickém jazyce.

SRPEN – ZÁŘÍ 2010

»Organizování 1. průzkumového pobytu v Chorvatsku na ostrově Lošinj a navázání spolupráce s místní organizací pro ochranu a výzkum delfínů Plavi svijet. Obdrželi jsme výukový pracovní materiál o delfínech na CD, který budeme překládat do českého jazyka. Na jeden rok jsme si adoptovali delfína jménem Debby.

 

Adopce delfína - DebbyAdopce delfína - DebbyPředání daru od o.s. Delfíno

 

Pobyt byl zaměřen na aktivity spojené s tématem Dilo a podmořský svět. Dělaly se meditace, kreslení, modelování, promítaly se tematické filmy, k dispozici byl kokon pro děti i dospělé. Cílem bylo setkání se s volně žijícími delfíny na otevřeném moři. Měli jsme to štěstí a viděli skupinu šesti delfínů…

 

Moře Chorvatsko - kokonTvoření forem

 

SRPEN 2010

»Navázání spolupráce s MUDr. Tatianou Kozlovou – dětskou lékařkou, která ve své praxi úspěšně využívá Frolovův dýchací trenažér. Absolvovaly jsme kurz endogenního dýchání a získaly Osvědčení. Záměrem je pracovat s trenažéry ve školkách a školách.

MUDr. Tatiana KozlovaDýchací trenažér

ČERVENEC – SRPEN 2010

»Představení činnosti o. s. Delfíno v Haluzicích u Kyjova v rámci konané akce „Haluzický kruh“. Na přednášce Delfíno byly účastny i učitelky ze ZŠ Varnsdorf a ZŠ Brno a předběžně byla dojednána spolupráce na začátek školního roku.

 

Haluzice u KyjovaHaluzice u KyjovaHaluzice u Kyjova

 

ČERVEN – ČERVENEC 2010

»Účast na letním Dilo festivalu v Anglii – Festival probíhal tři dny na třech základních školách v North Ferriby a ve Swanlandu. Účastnily se ho i děti ze speciální školy, které se aktivně do projektu zapojily. Festival byl zaměřen na divadlo, umění, tanec a týmovou práci a celý ho zaštiťoval ředitel ZŠ pan Ray Woodward.

Zároveň organizace IDW vydala v červenci 2010 speciální Newsletter, který podrobně o naší návštěvě festivalu v Anglii informuje.Časopis se jmenuje „Dolphin“, je vydáván v elektronické podobě jednou měsíčně, je k volnému stažení a je v angličtině. Neváhejte však a přečtěte si ho ZDE.

»Valpurga Hozáková získala výhradní právo k používání a šíření projektu IDEAL v České republice, Slovenské republice a v Německu.

 

Podpis smlouvyPodpis smlouvyPodpis smlouvy

Naši cestu z Anglie zpět do České republiky jsme zakončily v holandském Naardenu u Jana Amose Komenského.

U J.A.Komenského

 

ČERVEN 2010

»V ZŠ Harcov Liberec měly děti vyhrazený jeden celý den delfínu Dilovi. Společně s pedagogy si povídaly, malovaly a také měly taneční aktivity.

Den s DilemDen s DilemDen s Dilem

Den s Dilem

»Účast na jednodenním semináři v Hrádku nad Nisou – přednáška o činnosti o. s. Delfíno a seznámení s delfíní světelnou terapií.

 

Our friends the Dolphins
»Zaslání žádosti panu Giovannimu Bearzi k povolení překladu knihy „Our friends the dolphins“, kterou nabízí k volnému stažení na svých stránkách zde. Jedná se o pracovní výukové omalovánky, které vytvořil během svého působení v Chorvatsku na ostrově Lošinj, kde vznikla 1. Rezervace volně žijících delfínů ve Středozemním moři. Obratem nám žádost potvrdil a překlad schválil.

 

KVĚTEN 2010

»Účast na setkání rodičů dětí s Downovým syndromem v Praze. Prezentace činnosti o. s. Delfíno

Setkání rodičů dětí s Downovým syndromemSetkání rodičů dětí s Downovým syndromem

Tanec dětí s Downovým syndromemTanec dětí s Downovým syndromem

»Natáčení dokumentárního filmu ze spolupracujících MŠ a ZŠ – jejich zpětné vazby, využití knihy „Dilo a volání hlubin“ při výuce a její začlenění do různých výchov, působení a používání kokonu, práce s předanými materiály.

 

DUBEN 2010

»Z Anglie jsme obdrželi pozvání k účasti na letním Dilo festivalu na třech základních školách.

 

BŘEZEN 2010

»Návštěva dětské léčebny ve Cvikově – divadelní představení „Dilo a volání hlubin“. Na konci představení děti dostaly vybarvovací karty.

 

Dětská léčebna CvikovDětská léčebna CvikovDivadelní představení

Předání vybarvovacích karet

»Organizování dvoudenního semináře v Ostravě

»Účast na festivalu „Cesta k harmonii“ v Karviné

 

Festival Cesta k harmoniiFestival Cesta k harmonii

 

»Ve Šternberku proběhlo setkání s pedagogy – představení o. s. Delfíno a jeho náplně činnosti.

 

ŠternberkŠternberk

 

ÚNOR 2010

»Navázání spolupráce se ZŠ Harcov Liberec. V ZŠ s tématem Dilo a podmořský svět pracuje paní ředitelka, která na základě předané knihy „Dilo a volání hlubin“ pracuje s dětmi převážně v hodinách etické výchovy. Knihu zařadila do programu výuky pro žáky od 1. až po 8. třídu.

»Průběžně pracujeme na pracovních a výukových materiálech

»Pracujeme na korekci 2. dílu ze sady knih Horace Dobbse – „Dilo navazuje přátelství“. Plánovaný termín vydání knihy je do konce roku 2010.

 

LEDEN 2010

»Na základě zaslaných materiálů a kokonu do Anglie vyhlásil Dr. Horace Dobbs rok 2010 jako rok delfínů na školách. Na školách v North Ferriby a ve Swanlandu (Anglie) se plánuje letní Dilo festival (Summer Dolphin Dilo Art Festival) – hlavní záštitu nad festivalem převzal ředitel ZŠ Swanland pan Ray Woodward.

 

PROSINEC 2009

»Účast na Veletrhu „KOUZLO ZDRAVÍ jinak 2009 – aneb vše o zdraví těla i duše“ – Ostrava.

»Zaslání „kokonu“ Horaci Dobbsovi jako vánoční dárek od o. s. Delfíno.

 

LISTOPAD 2009

»Navázání spolupráce s MŠ Dolní Podluží – školka je zaměřená na výuku cizího jazyka – němčiny a na výměnu dětí s německými partnerskými školkami.

- dětem jsme zahrály divadelní představení „Dilo a volání hlubin“, které bylo doplněno tématickou hudbou vytvořenou přímo k ději knihy

- proběhlo slavnostní předání a zavěšení „kokonu“ a předání výukových materiálů (kniha, omalovánky, vybarvovací karty, německá verze dětské pracovní knihy o vodě od Dr. Masaru Emota)

- odpoledne proběhlo v prostorách školky rodičovské sdružení, kde byli rodiče seznámeni s funkcí kokonu, s veškerými materiály a s činností a cíly o. s. Delfíno

 

Divadelní představeníDivadelní představeníDivadelní představení

Rodičovské sdruženíRodičovské sdruženíŠkolka v kokonu

 

»Zažádání o překlad a povolení k volnému stažení z webových stránek dětské knihy o vodě od Dr. Masaru Emota.

Ten dne 26. 5. 2005 vystoupil v OSN s mírovým projektem, který má za cíl distribuovat tuto knihu zdarma dětem celého světa. Projekt je vyhlášen do roku 2015. Kniha je k volnému stažení v anglickém a německém jazyce.

Emoto - mírový projektKinderbuch - Emoto

 

»Rozvíjení spolupráce s muzikoterapeutem panem René Králem. Vznikají první tóny ze symfonické básně na motivy knihy „Dilo a volání hlubin“. Symfonická báseň bude jednou ze součástí mezinárodních dílen a zároveň jedním z ústředních témat na plánované mezinárodní konferenci v roce 2012.
»Zaslání všech doposud vyrobených materiálů (přeložená kniha, omalovánky, vybarvovací karty, pracovní listy, hudba…) do Anglie panu Horaci Dobbsovi.

 

ŘÍJEN 2009 

»Navázání spolupráce Delfíno, o. s. se ZŠ a MŠ v Jindřichovicích pod Smrkem.

- Setkání s pedagogy a místostrarostou obce, představení činnosti o. s. Delfíno a seznámení se záměrem začlenění projektu IDEAL do výuky.

- Slavnostní předání a zavěšení „kokonu“ a předání knihy „Dilo a volání hlubin“.

 

Jindřichovice p/Sm. - předání kokonuU kokonuDěti v kokonu

5. 10. 2009 – Registrace Delfíno, o. s. u MV ČR

 

 

1. kokon

 

ZÁŘÍ 2009

»Vyrobení 1. delfíního hedvábného kokonu (stanu) jako součásti projektu IDEAL. Kokon svou funkcí „nahrazuje“ podmořský svět a stává se útočištěm pro děti i dospělé.

Tento typ kokonu však nezůstane dlouho v této variantě. Pracujeme na baldachýnu a hledáme řešení pro spojení nosné tyče do kruhu.

 

ČERVENEC 2009

»1. divadelní představení „Dilo a volání hlubin“ v ústavu pro mentálně postižené Domov Maxov v Horním Maxově. Z tohoto představení vznikla úzká spolupráce s muzikoterapeutem panem René Králem, který na základě zhlédnutí představení začal komponovat hudbu. Vznikly drobné skladbičky, které hudebně popisují několik kapitol z knihy „Dilo a volání hlubin“.

ČERVEN 2009

»Křest knihy „Dilo a volání hlubin“

Knihu přeložila paní Valpurga Hozáková z německého překladu. Originál knihy je v anglickém jazyce, autorem je Dr. Horace Dobbs, vědec, atomový fyzik a lékař, který se řadu let zabýval výzkumem působení léků na lidský mozek a dále zkoumal vliv setkání člověka s delfínem a jeho působením na lidskou psychiku a lidský organismus. Z tohoto dlouholetého výzkumu vznikl projekt IDEAL (International Dolphin Education And Learning), ve kterém Horace Dobbs soustředil veškeré výsledky své práce. Jako cílovou skupinu zvolil děti předškolního a děti mladšího věku, u kterých jsou shledány velmi pozitivní výsledky při práci s tématem delfín a podmořský svět.

Kniha Dilo a volání hlubin je 1. z řady prozatím šesti knih, které jsou součástí projektu IDEAL – program, ve kterém se při výuce dětí uplatňuje především artefiletika, jako výuková metoda. Program je cíleně zaměřen na téma delfínů a podmořského světa, kde Dilo je fiktivní delfín, který je hlavní postavou všech Horacových knih.

Křest knihy Dilo a volání hlubinDilo a volání hlubin