Delfíno

Naše činnost 2011

 

PROSINEC 2011

» Před Vánoci nás čekalo jedno velmi příjemné setkání, na které jsme byly pozvané paní Vlastou Tesařovou z MŠ V zahradě. Pozvánka s cílem naší prezentace byla na poradu ředitelek MŠ, která se konala v Turnově. Setkání se neslo v naprosto úžasné vánoční atmosféře a my jsme měly tu možnost navázat spolupráci s dalšími školkami v okolí Liberce, kam jsme pozvané s představením delfínka Dila v příštím roce.

Všem, kteří s námi spolupracují, a nebo s námi třeba jen sympatizují, mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci v příštím roce 2012.

 

Vánoce 2011

 

LISTOPAD 2011

» ZUŠ Klášterec nad Ohří

Některé ze škol a školek se zapojují do projektu „Česká flotila vyplouvá za delfínem Dilem“. Cílem projektu je vytvořit tzv. ostrovy, na kterých se budou děti a jejich učitelé scházet a vyměňovat si své zkušenosti.

Jako první loď ve flotile vyplula EVŽENIE v Klášterci nad Ohří. Admirálem flotily je Valpurga Hozáková jako „admirál Valborg“. Hlavním světlonošem je Šimon Čekal, chlapec, který má praktickou slepotu obou očí, strabitismus obou očí, nigatismus obou očí, levostraný bolestivý sekundární glaukom. V laickém překladu má levou sítnici naprosto zmuchlanou a na oko vidí pouze tmu, pravá strana vykazuje zhoršující se zelený zákal, který je nevyléčitelný. Během své léčby prošel i gama noži a hlubokým chirurgickým zákrokem v hlavě.

Šimon maluje pro celou flotilu majáky. Tyto majáky budou propojovat všechny lodě, které poplují na různé ostrovy. Vzniká tak ostrov Pohádky, ostrov Písničky, ostrov Hudby, ostrov Objatia apod.

Každá škola, školka, či jiné zařízení si může samo stanovit, jaký ostrov vytvoří, případně k jakému ostrovu se přidá. Vytvoří si svou vlastní loď s jedinečným názvem a může vyplout. Zapojují se jak celá zařízení, tak třeba i jen jedna třída nebo skupina.

ZUŠ v Klášterci nad Ohří se zapojuje celá a dne 11. 11. 2011 proběhlo slavnostní vyplutí.

Článek o akci si můžete přečíst zde (soubor je v PDF, článek naleznete na straně 4)

Fotogalerii z akce naleznete zde

 

Šimon

Maják - maloval ŠimonMaják - maloval Šimon

 

Valpurga jako admirálValpurga Hozáková a Irena Hofhans

Šimon přebírá darKlášterec n.Ohří - společné foto

Evženie vyplouváKoláž Dilo

 


 

Logo - Whalefest 2011

» V listopadu se také konal v Brightonu, Anglie 1. ročník mezinárodního festivalu Whilefest 2011. Tohoto festivalu se za organizaci IDW zúčastnil pan Horace Dobbs. O průběhu festivalu se můžete dozvědět rozkliknutím loga.

Součástí programu byla i celosvětová dětská výtvarná soutěž na téma ochrana životního prostředí. Za Českou republiku se této soutěže zúčasnily ZŠ Bratislavská Varsdorf a ZUŠ Klášterec nad Ohří. Jednoznačným výtězem byli žáci z Varnsdorfu, kteří zvítězili s návrhem 8. dílu knihy Dilo a moudrá želva.

 

Cenu za nejlepší kresbu získal Martin Nguyen

 

Dilo a moudrá želva - Martin Nguyen

Cenu za nejlepší esej získala Melanie Stehlíková

 

Dilo a moudrá želva - Melanie StehlíkováDilo a moudrá želva - Melanie Stehlíková

Dilo a moudrá želva - Melanie StehlíkováDilo a moudrá želva - Melanie Stehlíková

 

Srdečně k tomuto úspěchu blahopřejeme!

 

Logo - MŠ V zahradě Liberec

» Jedno listopadové odpoledne patřilo dětem a rodičům v MŠ V zahradě, která má sídlo v Liberci. Bylo to odpoledne opravdu hravé a naplněné úžasnou delfíní energií. Promítali jsme na kokon, malovali, hráli si na potápěče a mnoho dalšího.

 

 

 

Hravé odpoledne v MŠ V zahraděHravé odpoledne v MŠ V zahradě

Hravé odpoledne v MŠ V zahraděHravé odpoledne v MŠ V zahradě

Hravé odpoledne v MŠ V zahraděHravé odpoledne v MŠ V zahradě

ŘÍJEN 2011

Logo csppbb

» Školení terapeutů v Bánské Bystrici na Slovensku proběhlo na půdě zařízení Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pod vedením paní Bibiany Novakovové. Celkově jsme proškolily 16 terapeutů, kteří budou pracovat s delfíní terapií u dětí se všemi druhy postižení, od ADHD, mentálního postižení, přes děti s autismem apod. Po proškolení jsme 1,5 dne praktikovaly delfíní terapii s dětmi a rodiči.

Výsledky terapie byly jednoznačně pozitivní, což potvrdili rodiče i samotní terapeuté. Školení a seznámení s delfínoterapií bylo domluvené na základě odvysílané reportáže v TV Markíza.

Jak delfínoterapie probíhala se dočtete zde.

 

Bánská Bystrica - školeníBánská Bystrica - školení

Bánská Bystrica - interaktivní představeníBánská Bystrica - interaktivní představení

Bánská Bystrica - pohled do kokonuDelfínka na kokonu

DelfínoterapieDelfínoterapie

DelfínoterapieDelfínoterapie

DelfínoterapieDelfínoterapie

DelfínoterapieDelfínoterapie

Bibiana Novakovová

 

 

» ZŠ Bratislavská Varnsdorf byla panem Horacem Dobbsem stanovena jako pilotní škola v rámci práce s projektem IDEAL a s tématem Dilo a podmořský svět. Dokumenty k tomuto jmenování naleznete zde.

 

ZÁŘÍ 2011

 

Rodinka Přerov

» V září jsme s velkou radostí přijaly pozvání do Rodinky v Přerově. Tuto společnost vede paní Ivana Čagánková a vede ji celým svým srdcem i duší. Už před naším pozváním si paní Ivana objednala delfíní hedvábný kokon, který děti začaly hned využívat.

Klub Rodinka nabízí programy pro rodiny s dětmi a jejich příznivce od jednodenních přes víkendové až po týdenní pobyty v přírodě, nebo u moře. Pro mladé rodiny nabízí přípravu plavání kojenců v domácím prostředí, plavání na pobytových akcích, cvičení rodičů s dětmi od 3 měsíců, hudebně-výtvarno-dramatický program s prvky jógy zaměřený ke zklidnění, uvolnění a soustředění. V nabídce klubu jsou také přednášky a besedy s odborníky z nejrůznějších oblastí – zdravé výživy, logopedie, astrologie, numerologie, kineziologie, relaxace a psychologie.

Rodinka Přerov - Ivana ČagánkováRodinka Přerov

 

» Horace Dobbs, po shlédnutí všech našich aktivit a práce v MŠ a ZŠ, nás pozval nakrátké společné setkání do Anglie, abychom zde pomohly předat konkrétní výsledky a možnosti rozšíření práce s projektem IDEAL i na anglických školách. Setkání proběhlo ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2011. Horace a jeho tým pro nás připravili úžasně naplněné dny s mnohými překvapeními.

Toto setkání se samozřejmě objevilo i v listopadovém speciálním vydání časopisu Dolphin, na který se můžete podívat zde.

Jedno z překvapení bylo setkání s Daisy Morgan, spoluzakladatelkou Centra péče o nemocné s rakovinou Odyssey. Ubytováni jsme byli v hotelu, který je nedaleko tohoto centra.

Dny byly velmi slunné a teplé, jen podle datumu jsme věděli, že je podzim. V hotelu jsme se po příjezdu setkali se všemi členy týmu a dostali itinerář, který nám odhalil celý program.

Pátek večer jsme strávili v domě u Yvonne Dumsday, která pro všechny připravila výtečnou večeři.

Sobota byla prvním dnem s překvapením. Všichni jsme se vydali do přístavního města Hull, kde je submarium (obří akvárium) THE DEEP. Je zde opravdu velké množství různých mořských živočichů, počer ryb v akváriích se uvádí kolem 3500 ks, včetně rejnoků.

Neděle byla plánována pro setkání s Daisou v jejím Centru. Byla nám představena celá její činnost i plán výstavby rozšíření centra. Odpoledne proběhlo slavnostní odhalení skulptury Ginger Gilmour – DOLPHINA – duše delfína. Následovalo občerstvení, po kterém jsme prezentovaly naši činnost, výsledky i vize. Ještě týž večer probíhala velmi živá diskuse na toto téma.

 

Společné setkáníAnglie - Cancer Center

Hostina u YvonneThe Deep

The DeepThe Deep

The DeepThe Deep

"Dolphina"Společné foto

SRPEN 2011

» Ve spolupráci s Kamilou Schreiberovou byl delfín Dilo poprvé i na letním táboře v Bohdánkově. Kamila a její spolupracovníci pořádají letní tábory zaměřené na hravou výuku angličtiny. Dilo byl pro dva letní turnusy hlavním hrdinou.

A jak tábor probíhal? Zprávu si můžete přečíst zde.

Fotogalerii z 1. turnusu naleznete zde.

Fotogalerii z 2. turnusu naleznete zde.

 

Letní tábor BohdánkovLetní tábor Bohdánkov

KVĚTEN − ČERVEN 2011

» V dubnu a květnu jsme začaly pečlivě připravovat program pro návštěvu pana Horace Dobbse a jeho týmu, kteří navštívili Českou republiku ve dnech 30. 5. – 5. 6. 2011. Program byl nakonec velmi bohatý. Nikdo z anglické skupiny doposud nenavštívil ČR, proto byly zážitky o to silnější. V týmu pana Horace byli mj. šéfredaktorka magazínu Dolphin paní Jackie Connell s manželem Terrym, ilustrátor knih o Dilovi Rico s manželkou Dawn, manažer pan Keith Dobbs s manželkou Doreen a pečlivá zapisovatelka a pravá ruka pana Dobbse Yvonne Dumsday.

Itinerář z pobytu si můžete prohlédnout zde. (soubor v PDF)

Mapka s časovým rozvrhem je zde. (soubor v PDF)

Dne 3. 6. 2011 proběhl slavností křest knihy Dilo a čarodějnice od Černé skály v Michnově paláci v Praze. Opět krátkou reportáž a také videozáznam z tohoto večera naleznete zde.

Z týdenního pobytu Horace Dobbse v ČR vzniklo speciální vydání mezinárodního časopisu Dolphin, které je volně ke stažení a k nahlédnutí zde.

Fotogalerii z pobytu naleznete zde.

Horace Dobbs a RicoHorace Dobbs a tuleň

Anglický týmNávštěva v ZŠ Bratislavská Vdf

 

Festival poznání Liberec
» 11. – 12. 6. 2011 jsme se zúčastnily 1. ročníku Festivalu poznání v Liberci. V těchto dvou dnech jsme představily široké veřejnosti činnost sdružení.

 

DUBEN 2011

 

You & Me

» Školka You & Me, se sídlem v Praze 10, je zaměřena na pedagogiku Montessori. Děti se prostřednictvím všech smyslů, svým vlastním tempem s pomocí didaktických pomůcek a prvků Montessori pedagogiky učí respektovat sebe sama a druhé, spontánně se seznamují s okolním světem a přírodními zákonitostmi, matematikou, jazykem a dalšími vědami.

Montessori pedagogika učí:

  • všemi smysly
  • svým vlastním tempem a způsobem
  • spontánně od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému
  • poznávat přírodní zákonitosti
  • přemýšlet v souvislostech
  • samostatnosti, nezávislosti, rovnosti, svobodě volby, jednotě

Montessori pedagogika rozvíjí:

  • osobnost dítěte
  • tvořivost dítěte
  • úctu k sobě, druhým a okolnímu světu

 

Po představení projektu IDEAL a jeho výukových metod se paní Zuzana Šubrtová, ředitelka centra, rozhodla koupit dětem delfíní hedvábný kokon, včetně výukových materiálů, které začlení do již probíhající výuky. Tuto školku navštěvují děti již od 3 měsíců.

You & MeYou & Me

 

 


 

Veletrh dětské knihy

» Letos poprvé jsme se zúčastnily ve dnech 7. – 9. dubna 2011 Veletrhu dětské knihy, který se konal v Liberci. V našem stánku jsme nejen představovaly činnost Delfína, prodávaly knihy, ale děti si zde také mohly zdarma vyrobit delfínkovou záložku do knížky, nebo si vybarvit mandalu. Během 3 dnů veletrhu jsme četly dětem i dospělákům knihu Dilo a volání hlubin v rámci veletržního programu. Článek uveřejněný v Libereckém deníku si můžete přečíst zde.

 

 

BŘEZEN 2011

» V DOZP Kytlice jsme strávily jeden velmi příjemný, téměř jarní, den. Pro zaměstnance jsme připravily přednášku o světelné terapii a klienti si poté shlédli interaktivní představení.

 

DOZP Kytlice

 


 

Dilo získává přátele

» 31. březen byl den velice slavnostní. V Městské knihovně ve Varnsdorfu proběhl slavnostní křest 2. knihy autora Horace Dobbse -Dilo získává přátele. Hlavními protagonisty byly děti ze ZŠ Bratislavská, které se s delfínkem Dilem kamarádí již několik měsíců. Odpoledne proběhlo ve velmi milé atmosféře a na mnoha tvářích rodičů bylo znát i nemalé dojetí.

 

 

 

Městská knihovna Varnsdorf - křest knihyMěstská knihovna Varnsdorf - křest knihy

Městská knihovna Varnsdorf - křest knihyMěstská knihovna Varnsdorf - křest knihy

Městská knihovna Varnsdorf - křest knihy

ÚNOR 2011

» 1. únor si užily delfínka Dila děti z MŠ v Bílém Kostele nad Nisou. Díky finančním darům od rodičů a několika dobrovolným dárcům jsme do MŠ předaly delfíní hedvábný kokon, který jsme opět osobně zavěsily. Děti se zapojily do interaktivního představení, které jsme po obědě zahrály a na chvíli se tak staly součástí moře – jako barevné rybičky.

MŠ Bílý Kostel nad NisouMŠ Bílý Kostel nad Nisou

MŠ Bílý Kostel nad NisouMŠ Bílý Kostel nad Nisou

MŠ Bílý Kostel nad NisouMŠ Bílý Kostel nad Nisou

 

Krátkou zprávu z tohoto dne jsme zveřejňovaly v našich aktualitách a můžete ji shlédnout zde.

» V únoru učitelé ze ZŠ Bratislavská ve Varnsdorfu připravili Projektový den na téma delfín Dilo a podmořský svět. Toto téma bylo aplikováno do všech výchov a děti si tento den naprosto užily.

Děti byly rozděleny do dvou skupin: 1. – 3. třída a 4. a 5.třída. Učitelé si vybrali vždy jednoho mořského živočicha a na toto téma si připravili vyučovací hodinu. Tu zopakovali 3x. (Vždy pro novou třídu).

Skupina mladších dětí měla jednotlivé hodiny na témata: mořský koník, tuleň a chobotnice

Starší děti (4. a 5. třída)na témata: mořská želva, velryba a lachtan


Náplň jednotlivých témat:

Mořský koník – hodina postavena zejména na vztazích mezi dětmi a na prevenci týkající se násilí.

Tuleň – hodina spojena s hrou na zvonkohry, na které se děti samy doprovázely při zpěvu nově naučené písničky o tuleni. Využity byly i dětské hudební nástroje jako jsou dřívka, bubínek…

Chobotnice – využití pet-lahví k vytvoření imaginárního moře, poté přidání bubínku, dřívek k vytvoření „bouře“, trianglu jako symbolu vycházejícího sluníčka.
– využití stuh „Chobotnice se dívá do zrcadla“, práce ve dvojicích.
– využití skladeb z CD ke knize o Dilovi – spontánní pohyb (tanec) s využitím stuh.

Mořská želva – využití internetu a další techniky; děti byly například seznámeny se stránkami, kde mohou potřebné údaje nalézt.

Lachtan – hodina probíhala v tělocvičně, využity byly velké matrace, děti si vyzkoušely pohyby lachtanů (např. sunutí po předloktí, žonglování s míčem na hlavě,…).

Velryba – sehrání scénky o sporu mezi velrybáři a zástupci „Greenpeace“.

Projektový den ZŠ VdfProjektový den ZŠ Vdf

Projektový den ZŠ VdfProjektový den ZŠ Vdf

Projektový den ZŠ VdfProjektový den ZŠ Vdf

 


» 22. 2. 2011 proběhlo natáčení krátkého dokumentu s TV Markízou. Dokument můžete shlédnout po kliknutí na logo TV Markíza:

 

TV Markíza

 

Krátkou fotoreportáž můžete shlédnout zde, v archivu našich novinek.

 

 

LEDEN 2011

 

MŠ Korálek, Liberec
» MŠ Korálek, Liberec – od podzimu 2009 se děti v MŠ Korálek setkávají pravidelně 1 x týdně s delfínkem Dilem, podmořským světem a také s cizím jazykem. Přirozenou formou si osvojují německý jazyk. Program v MŠ zajišťuje Valpurga Hozáková.

 

 

MŠ Korálek, LiberecMŠ Korálek, Liberec

MŠ Korálek, LiberecMŠ Korálek, Liberec

 


 

Kinderhaus Sonnenblume
» V lednu jsme také navštívily Kinderhaus Sonnenblume v Německu. Představily jsme zde program Delfína a jednaly o další možné spolupráci.

 

 

SonnenblumeSonnenblume

 

ZŠ Bratislavská Vdf

» ZŠ Bratislavská, Varnsdorf – dne 20. 1. proběhlo v ZŠ Bratislavská slavnostní předání a zavěšení delfíního hedvábného kokonu. Kokon jsme zavěsily do 1. třídy, ale postupně ho budou využívat i děti v ostatních třídách. Je součástí výuky a slouží i jako relaxační místo.

V průběhu slavnostního předání nám děti předvedly mnoho aktivit, které společně s delfínem Dilem tvoří: pracovní sešity, nástěnné obrazy, praktické využití pomůcek z podmořského světa při výuce matematiky, scénický tanec na hudbu Reného Krále k 1. dílu knihy Dilo a volání hlubin…

Delfíni byli naprosto všude. Na stěnách, na skříních, na nástěnkách, v sešitech i na čepicích…

Kokon v 1. třídě1. třída ZŠ Bratislavská

 

ZŠ Bratislavská Vdf

 

Zprávu z předávání si můžete prohlédnout zde. Soubor je v PDF.