Delfíno

Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit?

Nejúčinnější pomoc – přímé finanční dary

Můžete  na náš účet kdykoliv zaslat jednorázový finanční dar. Oceníme i malé pravidelné částky, např. formou trvalého příkazu k úhradě.

Jednorázový příspěvek – převodní příkaz

Před jeho uskutečněním nás prosíme kontaktujte, obdržíte stručný formulář darovací smlouvy s číslem účtu a VS pro platbu, vyplníte pouze kontaktní informace)

Trvalý příkaz k úhradě – pro obě strany nejvýhodnější forma podpory

Trvalý bankovní příkaz Vám umožní rozložit příspěvek do několika menších částí a tolik nezatíží váš rozpočet (např. 200,- Kč měsíčně). Vaše pravidelná podpora nám umožní dlouhodobé strategické plánování projektů. Na požádání Vám rádi zašleme potřebné informace k nastavení trvalého příkazu z Vašeho účtu (e-mailem, popř. telefonicky + poštou)

Věcné dary

Darujte nám předměty, které potřebujeme k práci – možná jste nakoupili výhodně opravdu velké množství, nebo naopak Vám přebývá něco, co už nepoužíváte…

Uvítáme tyto věci:

kancelářský papír

čtvrtky

náplně do tiskárny Canon MP560

audio a foto technika – videokamera, diktafon

prázdné DVD a CD nosiče

obaly na CD

Kupte si něco z našich produktů -

výtěžek z prodeje je z velké části věnován na rozvoj našich projektů. Rádi Vás budeme informovat podrobněji na požádání.

Propagujte nás na svých stránkách


FAQ -nejčastější otázky k fundraisingu

Jak je to s možností odečíst si dar od daní?

Potvrzení o daru Vám samozřejmě rádi vystavíme jak za jednotlivé dary (obdržíte darovací smlouvu), tak na požádání na souhrnnou částku na konci roku.

Fyzické osoby si od základu daně mohou dle § 15 odst. 8 zákona odečíst hodnotu darů, pokud jejich součet ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, resp. činí-li alespoň 1.000 Kč. Celkově lze odečíst až 10 % ze základu daně.

Jste-li zaměstnanec, předejte potvrzení do své mzdové účtárny, nejlépe souhrnně za celý předešlý kalendářní rok, nejpozději však do konce února následujícího roku. V březnové výplatě vám pak bude přeplatek daně vyplacen jako součást ročního daňového zůčtování.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a zaměstnanci, kteří si daňové přiznání zpracovávají sami, uplatní dar v daňovém formuláři a potvrzení o daru k němu připojí jako přílohu.

Daňové zvýhodnění dárců upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Proč nemohu rovnou složit nebo poslat peníze na číslo účtu, když mi nejde o publicitu ani o daně?

O. s. Delfíno nepřijímá anonymní dary. Z důvodu zaručení transparentnosti a nezávislosti potřebujeme vždy znát základní kontaktní údaje dárce. Zájemci o dar rádi zašleme stručný vzor darovací smlouvy, kde najde číslo účtu a variabilní symbol pro platbu a kam vepíše své základní kontaktní údaje a podpis. Zpracování Vašich údajů samozřejmě bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jakou mám záruku a kontrolu nad tím, jak bude s mým finančním darem nakládáno?

Protože si velmi vážíme každého, kdo nás podpoří jakoukoliv částkou, nakládáme se svěřenými příspěvky co nejhospodárněji. Výsledky naší práce si můžete každoročně ověřit ve výroční zprávě, která obsahuje i informace o příjmech, nákladech a výsledcích hospodaření za daný rok. Výroční zprávu dostane každý jednorázový přispěvatel v elektronické podobě na požádání, každý pravidelný podporovatel pak automaticky e-mailem. O naší průběžné činnosti a projektech, které rozvíjíme, také díky Vaší podpoře, se dočtete na našich stránkách www.delfino.cz a také v elektronickém zpravodaji, který Vám zašleme e-mailem 2 x ročně. Vedeme řádné účetnictví, jehož závěrka je každoročně ověřována.