Delfíno

MISP – Masáže ve školách

 

Masáže ve školách

 

Program MISP – Massage in Schools Programme

15. září 2012 jsme jako první za Českou republiku získaly v Londýně  Certifikát Instruktora MISP – Massage in Schools Programme a zároveň se staly součástí mezinárodní asociace MISA (Massage in Schools Association).

Valpurga Hozáková – certifikát
Dana Hegerová      –  certifikát
Ing. Kateřina Halamová PhD. – www.zivost.cz

Jelikož se v nás otevřela touha mít v České republice daleko více Instruktorů a nadšených lidí pro tento program, rozhodly jsme se zvýšit svou kvalifikaci na pozici Trenéra MISP a mít tak možnost proškolovat další Instruktory.

10. – 14. dubna 2013 jsme se tedy zúčastnily pětidenního intenzivního tréningu – MISP International Trainer Training v Hong Kongu, kde jsme splnily první kvalifikační stupeň na pozici Trenéra MISP. Za možnost rozšíření si této kvalifikace vděčíme panu Karlu Janečkovi, který nám poskytl finanční dar!

Přivezly jsme tak do České republiky nový mezinárodní program, který aplikujeme ve školách a školních zařízeních. Program MISP je rozšířený již ve 38 zemích celého světa a jeho popularita stále roste. A to hlavně díky benefitům, které z praxe vyplývají (viz níže).

Program Masáže ve školách je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou.

Program Masáže ve školách je rozdělen do dvou hlavních aspektů. Prvním je základní sestava masážních pohybů, které doporučujeme učitelům trénovat denně. Druhým aspektem je zapojení doteku a pohybu v průběhu učení, jelikož děti dokáží vstřebávat informace a učit se daleko efektivněji, je-li zapojeno jejich tělo i celá osobnost.

Logo MISP - zvětšené - do widgetu


Poslání programu:

Posláním programu Masáže ve školách je zajistit vysoce kvalitní a profesionální přípravu všem pedagogům a dospělým, kteří se starají o děti a chtějí přinést pečující dotek do škol.

Vize :

Vizí programu Masáže ve školách je, aby každé dítě procházející školní docházkou mělo možnost setkat se s pozitivním a pečujícím dotekem každý den … všude ve světě.

 

Spolupracující země

Historie programu Masáže ve školách (MISP)

Program Masáže ve školách (MISP) byl oficiálně založen v roce 2000 Miou Elmsäter ze Švédska a Sylvií Hétu z Kanady. Obě věří v nakažlivý efekt důvěryhodného, dobře strukturovaného a přitom jednoduchého programu. V tomto duchu spojily své zkušenosti k vytvoření programu MISP.

Obě také věří v zásadu, že sdílené jednotné základní kurikulum jako pevný základ, je pro program nutné, aby byl úspěšný. Tento pevný základ může také sloužit jako nástroj, který pomůže důvěryhodnosti a profesionalitě, aby se stal nedílnou součástí étosu programu.

Jejich konečnou  vizí je, že budou tisíce instruktorů MISP a stovky trenérů MISP, všichni vyučující program, všichni sdílející svou oddanost s láskou tak, aby se pečující dotek stal životní cestou pro děti ve všech školách, na celém světě.

Program byl poprvé představen ve Velké Británii v roce 2000 a nyní se rozšířil do třicetiosmi zemí po celém světě. V Anglii vznikla mezinárodní asociace MISA, jejímž posláním je poskytovat vysoce kvalitní a profesionální proškolení všech pedagogů a dalších spolupracovníků, kteří chtějí přivést ošetřující dotek do škol a vytvořit fórum pro sdílení těchto zkušeností a znalostí mezi veřejností.


Nový koncept

Praktikování Masáží ve školách je zcela nový koncept v dnešní moderní společnosti. I když jsou masáže staré jako lidstvo samo, teprve v minulém století byla věda schopna vysvětlit její výhody. Moderní společnost začala uznávat profesi masážních terapeutů a studie týkající se masáží se začaly objevovat všude jako nástroj pro zdraví, zvládání stresu a nastolení pohody.

Projekt Masáže ve školách je jedinečný masážní program zaměřený na dítě, kterým lze pomoci dětem po celém světě.

Program měl dosud velký úspěch jak pro děti, tak i pro jejich rodiče a učitele. A proč je to tak? Vzhledem k tomu, že lidské bytosti potřebují dotek pro svůj zdravý vývoj. Děti dělají jednoduchou masážní sestavu (rutinu) dle našeho programu MISP, což snižuje jejich stres, zvyšuje šanci na lepší koncentraci ve škole a lepší odpočinek doma.


Proč masáže ve školách?

Výzkumy ukazují, že hlavními přínosy masáží jsou:

 1. Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.
 2. Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku.
 3. Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách.
 4. Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.
 5. Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.
 6. Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji si získávají přátele.
 7. Dochází ke snížení agresivního chování a šikany.
 8. Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.
 9. Učebna je tišší.

Výhody pro fyzický rozvoj:

 • Podporuje integraci nervového systému k rozvoji dítěte.
 • Podporuje tělesný růst.
 • Podporuje mozkovou stimulaci růstu prostřednictvím dotyku.

Výhody pro emocionální vývoj:

 • Podporuje percepční zpětnou vazbu od nervových zakončení v pokožce.
 • Stimuluje uvolňování endorfinů, které podporují zdravý spánek a celkový pocit pohody.
 • Nižší výskyt psychosomatických onemocnění jako jsou bolesti hlavy a žaludeční bolesti.

Výhody pro imunitní systém:

 • Podporuje vývoj silné imunity pomocí změny v sympatickém nervovém systému, snížení negativních účinků stresu na dítě.

Masáže řeší mnoho dalších problémů s dětmi jako je hyperaktivita, šikana, sociální vazby a další…


Co masáže podporují?

 • Fyzický a emocionální rozvoj. Snižují se účinky stresu na vývoj dítěte.
 • Dochází ke zvýšení povědomí o lidském těle.
 • Tím jak dochází ke zpracování pocitu strachu a úzkosti, omezí se stres a napětí na vyvíjející se kostru a svalovou soustavu.
 • Snižuje se výskyt psychosomatických a chronických onemocnění jako jsou bolesti hlavy, svalů, nevolnost, žaludeční potíže, astma a mnohé další související vývojové problémy, hyperaktivita atd.
 • Masáž je účinná pro zlepšování funkce plic a krevního oběhu, což vede k celkovému pocitu pohody.
 • Zlepšení pozornosti dítěte, lepší zaostření, lepší soustředění, lepší paměť.
 • Rozvíjení dobrých sociálních dovedností, méně agresivity.
 • Obnovením rovnováhy dochází ke snížení stresového hormonu na lidský mozek, rozvíjejí se přirozené mechanismy k zvládání takových nástrojů jako je např. schopnost snadněji se naučit číst a rozvíjet řeč.

Jak to vypadá v praxi?

Masáž se provádí mezi dětmi, které pracují ve dvojicích. Děti jsou při masáži normálně oblečené. Instruktor MISP (později učitel) vede děti prostřednictvím jednotných masážních prvků (rutiny), které se používají ve všech zemích, kde MISP působí tím, že ukazuje jednotlivé tahy buď na učiteli nebo ve vzduchu. Tahy se provádějí na zádech, ramenou, hlavě a pažích. Jakmile se děti rutinu naučí, trvá masáž přibližně 8 – 10 minut na jednom dítěti. Pak se děti vymění tak, aby si každé dítě masáž zažilo. Na začátku to může trvat trochu déle, ale jakmile se rutinu naučí, probíhá masáž poměrně snadno, tak, aby se stala součástí jejich každodenního života.

Existují dvě velmi důležité zásady v programu MISP, které se musí dodržet:

 1. Děti musí vždy provádět masáž jen mezi sebou (tj. žádné masáže od jiných dospělých).
 2. Každé dítě vybere, zda chce masáž přijmout či ne (samozřejmě by mělo být uděleno schválení od rodičů). Před zahájením rutinní masáže se dítě, které předává masáž musí vždy zeptat o svolení druhého dítěte. Tímto způsobem se děti učí určit hranice, a to jak jejich vlastní, tak i těch ostatních.

Respekt je klíčovým bodem při práci s programem MISP. Princip respektu je podporován a vyžadován na mnoha úrovních v rámci programu.

Zavedení programu MISP ve Vašem školském zařízení si můžete objednat u paní Valpurgy Hozákové na tel.: 777 996 455,
případně e-mailem: valpi.hozak@seznam.cz.

 

Leták – kurz MISP – stáhněte si ve formátu *.pdf

 

 

Oficiální stránky MISP:

www.massageinschools.com

www.misa-cz.com