Delfíno

NOVĚ – MISP Masáže ve školách

 

Logo MISP

MISP – MASSAGE IN SCHOOLS PROGRAMME

 

Od září 2012 jsme se staly členkami asociace MISA – Massage in Schools Association.

Certifikát Massage in Schools Programme jsme získaly 15. září 2012 v Londýně, kde také proběhl certifikovaný kurz.

Instruktorky MISP pro Českou republiku:

Valpurga Hozáková
Dana Hegerová
Kateřina Halamová
(Centrum vzdělanosti libereckého kraje)

Program Masáže ve školách je jedinečný masážní program pro děti, který pomáhá dětempo celém světě.

Poslání programu:
Posláním programu Masáže na školách je poskytovat vysoce kvalitní a odbornou přípravuvšem učitelům a ostatním pracovníkům, kteří chtějí přivést uzdravující dotek do škol.

Vize:
Vize programu Masáže ve školách je, aby každé dítě procházející školní docházkou mělo možnost setkat se s pozitivním a uzdravujícím dotekem každý den … všude ve světě.

Program Masáže ve školách by se měl stát nezbytnou součástí po dobu vzdělávání dětí, protože každé dítě potřebuje zdravé tělo, mysl i ducha, aby z něho vyrostl dobře vyvážený zdravý lidský jedinec. Studie dokládají, že masáže jsou výborným nástrojem pro upevnění zdraví, zvládání stresu a nastolení pohody. Program MISP má všechny správné prvky: étos úcty, komunikace a udržování vzájemnosti. Atmosféra ve třídě je vždy po masáži pozitivně posílena!

 

Spolupracující země

Program Masáže ve školách je určen dětem od 4 – 12 let. Provádí se vždy jen mezi dětmi, které pracují ve dvojicích. Děti jsou při masáži oblečené. Instruktor MISP vede děti prostřednictvím rutiny (stejné masážní prvky, které se používají ve všech zemích, kde MISP působí) tím, že ukazuje jednotlivé tahy buď na učiteli, nebo ve vzduchu. Tahy jsou prováděny na zádech, ramenou, hlavě a pažích. Jakmile se děti předepsané masážní prvky (rutinu) naučí, trvá masáž přibližně 8 – 10 minut na jednom dítěti. Pak se děti vymění tak, aby si každé dítě masáž zažilo. Na začátku to může trvat trochu déle, ale jakmile se rutinu naučí, probíhá masáž poměrně snadno, tak, aby se stala součástí každodenního života.

Co masáže podporují? Proč jsou důležité právě masáže na školách?

Výzkumy ukazují, že hlavními přínosy masáží jsou:

1. Děti jsou uvolněnější, nejsou zatížené obavami, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.

2. Mají pozitivnější přístup a snadnější zapojení do procesu učení. Soustředí se déle na výuku.

3. Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně, tak i ve skupinách.

4. Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.

5. Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.

6. Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji si získávají přátele.

7. Dochází ke snížení agresivního chování a šikany.

8. Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.

9. Učebna je tišší.

Pro blaho třídy a dětského kolektivu může učitel využít masážní soustavu kdykoliv v průběhu dne, kdy bude cítit, že to bude mít největší užitek pro uvolnění dětí. Tím se mu podaří vytvořit harmonickou atmosféru v celé škole a také zkvalitnit život dětí ve škole.

 

Comments are closed.