Delfíno

Projekt IDEAL

 

IDEAL

Projekt IDEAL je radostným kruhem učení, který využívá příběhu delfínů k tomu, aby stimuloval mysl a činil výuku i studium cizích jazyků zábavným jak pro žáky, tak i pro učitele a rodiče.

Jedním z důvodů, proč IDEAL klade důraz na zařazení delfínů do výukových programů je, že tito úchvatní, inteligentní a hraví mořští savci se učí závratnou rychlostí. Pokud otevřeme naši mysl, můžeme se od nich hodně naučit. Oceán je jejich přirozeným domovem, školou i hřištěm. Tyto tři prvky jejich života  splývají zdánlivě dohromady.

Vedlejším pozitivním přínosem projektu IDEAL je lepší porozumění životu delfínů a důležitost zachování bohatého a rozmanitého života oceánů. Chceme, aby se děti vědomě zapojily do ochrany moří.

Celková strategie projektu IDEAL je ve spojení studia cizích jazyků, které zde hrají hlavní roli, a hravé výuky, s porozuměním vztahu člověka a delfína a ve skutečnosti tak se vztahem ke všem živým formám na této planetě.

IDEAL obsahuje tezi, kterou již znají všichni učitelé, a sice to, že učení (zvláště náš mateřský jazyk) nezačíná a nekončí ve třídě. Je to nekončící proces. Jak rychle se učíme záleží na tom, jak nás lidé kolem povzbuzují. Udělat z práce hru je v konceptu IDEAL klíčová věc. Je jasné, že není možné zařadit delfíny do masové výuky. Naštěstí je však možné různými způsoby zachytit léčivou podstatu delfínů. Jednou z nich je IDEAL.

Projekt IDEAL je vhodný jak pro děti zdravé, tak i jakkoli handicapované. Výzkum prokázal, že delfíni mohou stimulovat náš mozek a změnit tak náš způsob myšlení. Mohou rovněž pomoci překonávat depresi.

V současné době je připravena sada výukových knih, pracovní listy, prožitková kniha, tematické hudební CD a další materiály.

 

Dilo poznává podmořský svět

Práce s podpůrnými materiály přináší:

–  Spouštění mentálních procesů při učení – delfíni stimulují mozek a uvádějí do pohybu mentální procesy, které spojují psané a mluvené slovo.

–  Nalezení harmonie mezi tělem a duchem – výukové techniky krok za krokem; spojení psaných a mluvených slov, předmětů a fyzických aktivit.

-  Vyjasnění role, jakou mohou hrát rodiče, učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci, obzvláště co se týče dětí s mentálním či zdravotním postižením jako například autismus a Aspergerův syndrom a jak vycházet s tzv. dětmi nové doby.

Vlastnosti, které se při používání technik projektu IDEAL rozvíjejí:

–  Kreativita

–  Flexibilita

–  Schopnost hrát si a prožívat radost

–  Rozvíjení přirozené inteligence

–  Schopnost vzájemné komunikace

–  Rozvíjení přirozené motivace k učení

 

IDEAL

Žebřík IDEALu k dosažení úspěchu
(autor obrázku: Rico, Anglie)

 

Zpětné vazby z mateřských a základních škol, kde již s projektem IDEAL pracují:

ZŠ Bratislavská, Varnsdorf pracuje s naším projektem od října roku 2010. Za půl roku práce s tématem delfín Dilo a podmořský svět byly pedagogy v této škole zaznamenány výrazné změny v chování a přístupu dětí jako:

• stmelení kolektivu

• větší zájem o četbu

• děti začaly více navštěvovat městskou knihovnu – vyhledávají a půjčují si knihy spojené s mořským světem

• prodlužuje se pozornost dětí při čtení, rozšiřuje se jejich slovní zásoba

• rozvoj představivosti a fantazie – děti si umí představit napsaný příběh a pokračovat ve vyprávění příběhu

• delfíní svět připomíná dětem svět lidí – přemýšlejí více o vztazích v rodině

• dětem se mění žebříček hodnot – dobro vítězí nad agresivitou

• dozvídají se věci přirozenou cestou – učí se snadněji a vše berou jako hru

• rozvoj citové stránky – celkové zklidnění, uvolnění, ubylo konfliktů

• zvýšená potřeba tvořit – tanec na hudbu z CD, malování, vymýšlení básní, vedení deníků

• prožívání příjemných pocitů – radost, laskavost, důvěra

• utváření bližšího vztahu mezi učitelkou a dětmi – společný nový zájem – moře, delfíni

• zlepšení vztahu ke škole – děti zde nachází informace, které je opravdu zajímají a chtějí se dozvědět více

• při jakékoliv zmínce tématu DELFÍN – radostná nálada, rozzářené oči dětí, spokojenost

• při mluveném projevu ztrácí děti ostych, mluví přirozeně, rády a s nadšením

• děti jsou schopny se lépe mezi sebou domluvit, vyjádřit své pocity a potřeby

• vytvářejí si mořský svět kolem sebe – ve třídě, ve školní družině (obrázky, prostorové práce, skupinové práce – kreslí na balicí papír…)

• malování  mandal se stalo novou oblíbenou činností dětí, při které vydrží velmi dlouho, baví je, mandaly vybarvují velice pečlivě

ZŠ Bratislavská Varnsdorf byla doporučena jako pilotní škola pro práci s projektem IDEAL – na základě doporučení Horace Dobbse:

3.11.2011 - Pověření od Horace - ZŠ Bratislavská _0003 3.11.2011 - Pověření od Horace - ZŠ Bratislavská _0001 3.11.2011 - Pověření od Horace - ZŠ Bratislavská _0002

Rozvoj sociálních kompetencí – ZŠ Harcov, Liberec,
Miloslava Menšíková, ředitelka

Na etické výchově, kterou máme v našem programu ŠVP v každém ročníku po 1 vyučovací hodině, jsem děti 1. st. seznámila s knížkou Dilo a volání hlubin. Postupně si čteme příběhy.

V každé kapitole je téma na zamyšlení. Každé to téma aplikuji na lidské vlastnosti a také prostředí, ve kterém lidé žijí. Zamýšlíme se nad rodinou a důležitostí maminky a tatínka, nad tím, zda si jich vážíme, co pro nás dělají a také, co děláme my děti pro to, abychom se v rodině měli rádi. Nyní ti popíši, co v jaké kapitole jsme dělali.

1. Tajemná nestvůra: Děti si hrají jako delfíni a neznají meze. Ptám se dětí, zda se jim někdy stalo, že přehnaly svoji hru a hrubě zaútočily na kamaráda? Důvěru jim dávám tím, že jim říkám, že mně se to taky stalo. Děti vyprávějí své příběhy a všichni usuzujeme, že se to opravdu může stát, ale že nás to potom mrzí a také, že z toho může být rvačka. Ptám se jich zda dokázaly odejít z takové situace a jak se cítily, když jim ten druhý v zápalu hry ublížil. Docházíme k odkrytí našich pocitů, emocí a reakcí na tu bolest způsobenou druhým člověkem.
V této kapitolce jde také o smrt kamarádů maminky Dila. Děti se zamýšlejí, co se jim mohlo stát, seznamují se se sonarem a aplikují opět na naše smysly – oči , uši….jak jsou pro nás důležité. Ne všichni se narodíme a máme je v pořádku, zkouší si, jak by žily, kdyby je neměly. Potom kreslíme moře a delfíny. Je to většinou na 2 hodiny práce.

2. Mléko pro Dila: probíráme narození dítěte, vše se prolíná i s mořským životem. Maminka a její láska, bezpečí, doteky, pohledy…děti cítí, že je má ráda a oni ji také. Zaměření pozornosti Dilovy maminky na miminko dalo zapomenout smutku ze ztráty kamarádů. Opět aplikuji na život na zemi. Jako každé mládě, tak i Dilo i děti chtějí poznat život po svém a neposlechnou rady maminky…děti si opět vzpomínají, kdy jim jejich maminka radila a oni neposlechly, pak je to bolelo nebo mrzelo. Každý měl svůj příběh. Potom opět na jeden papír dokreslují další zážitek Dila.

3. Dilova zázračná síla: Síla dorozumívání. Tentokrát se Dilo potkal s krabem a opět si šel pro zkušenost. Zase odvíjím na lidské vlastnosti, pocity, prožitky a děti odpovídají a vyprávějí své vlastní zkušenosti s neposlušností a zvědavostí. Seznamují se s živočichem, který se zavrtal do písku. Tedy už znají – vodní svět, svět písku a jiný svět, jak tomu říkají delfíni. Nejvíce jsem využila projevů mušlí, které se zavřou, když mají strach. Ptala jsem se dětí, jestli se také zavřou a mají v sobě takovou mušli, když mají strach. Ano. A proč? Protože se bojíme, že když to o sobě řekneme, že ti druzí se nám budou smát. Kreslíme mušli a v ní zavřený strach tak, jak to každý vnímá po svém. Kolem mušle píší věty, jak z nás ten strach mluví, co nám napovídá, ….mlč, ať nejsi trapná, raději lži, ať na to nepřijdou, dělej , jakoby nic, hlavně neříkej, že jsi to provedl apod. …děti opět vyprávějí své příběhy, kdy jim strach takto napovídal. Potom přichází odvaha a ta to všechno zvládne a děti mají čisté svědomí….

 

 

MŠ Víchová nad Jizerou, paní Irena Vinklářová, ředitelka – 2012

Dilo hodnocení

Většinu dětí program Delfíno velmi zaujal. Již po prvním seznámením s příběhem Dila, si děti začaly z domu nosit plyšové delfíny, kreslily je, chtěly vytvořit šablony, hrály si na delfíny v moři i v delfináriu. Po umístění kokonu do třídy si děti uvnitř začaly povídat o paprsku, který jim Dilo posílá, hrají v něm klidné hry, chodí si odpočinout s polštářkem. Zavedli jsme spaní v kokonu.

Většina dětí se v kokonu zklidnila, ale je zde i několik dětí, kde změny vidět nejsou. Mně osobně program velmi zaujal. Líbilo se mi, že k příběhu byly použity obrázky, promítání na kokon, videa, pohyby. Děti byly aktivní a ne jen pasivními pozorovateli.

                                                                                                 Žaneta, učitelka

Dilo v Mateřské škole Víchová nad Jizerou.

V září tohoto školního roku jsem si uvědomila, že před sebou mám skupinu dětí, ve které převažují chlapci. Převažují chlapci a silné osobnosti, dominuje agresivita, násilí, zloba a já si s tím nevím rady. Po tolika letech praxe (38) a já nevím jak na to. Nepříjemné zjištění!

Jak už to v životě bývá, potkala mě šťastná náhoda. Setkala jsem se s úžasnými ženami s paní Valkou a  Danuškou a s projektem Delfíno a s delfínkem Dilo. V prosinci obě přijely na diskusní klub ředitelek, aby ředitelkám MŠ představily svůj úžasný projekt s delfíny.

V lednu představily Dila dětem v naší mateřské škole. Děti byly nadšené a my učitelky také. Společně jsme prožili přibližně jednu hodinu v harmonii, v lásce a přátelství. Děti báječně spolupracovaly, využívaly dosavadní poznatky a vědomosti, které o podmořském životě měly. Nové informace do sebe jako houba nasávaly. S očima do široka rozevřenýma a srdíčkem otevřeným vstřebávaly Dilův příběh, ani nedutaly. Příběh  skončil trochu smutně a na dětech bylo patrné dojetí. Valka děti příběhem provedla a hned pokračovala vyprávěním, na co se mohou těšit při příštím příběhu. Dětem opět zazářily v očích jiskřičky. Dila jsme propustili, ale domluvili si příští setkání. A nejen  to, objednali jsme si hedvábný kokon a knížky ze života delfínka.

V příštích dnech si děti prohlížely knížky a videa  o podmořském životě. Vytvořily výzdobu chodby a šatny, použily své výtvarné práce, namalovaly a vystříhaly mořské živočichy a rostliny. často si o Dilovi povídaly, hrály si na něho a těšily se na příští setkání s ním.  V únoru se dočkaly nejen kouzelného příběhu,  knížek, scénické hudby, hlavně kokonu, na který se těšily.  I druhé setkání s Dilem, Valkou a Danuškou bylo velmi srdečné a přátelské. Odpoledne se na Dila přišli podívat i někteří rodiče. Setkání bylo naplánováno na 30 minut, trvalo ale 2 hodiny. Rodiče byli nadšeni a koupili si pro své děti knížky. Čím déle je s námi Dilo ve školce, tím více ubývá agresivity, křiku, fyzických útoků, zloby a nevraživosti.

Jednoho dne paní učitelka náhle onemocněla a já jsem zůstala s 35 dětmi sama. Hladina hluku a nesnášenlivosti narůstala. „Tak co mám dělat, aby došlo ke zklidnění?“ Pustila jsem dětem plavání s delfíny. Nejprve byla agresivita ještě patrná, postupně však slábla. Po shlédnutí videa jsme se potichu přemístili do herny. Při scénické hudbě jsme si začali na Dila hrát. Děti díky krásné hudbě prožily na samy na sobě jak si delfíni hráli, strkali se, jak zemřeli a jak Dilo přišel na svět, poprvé se nadechl, hrál si s maminkou.  A stal se zázrak.  Po této dramatické etudě byly děti jako vyměněné, ale nejenom na chvíli, i dále je patrné, že agresivita se značně snížila. Snadněji se domlouváme na pravidlech společného soužití. Celkově pozitivní náladě, pohodě a klidu  přispívá hedvábný kokon, který se pro děti velkou vzácností, něco jako oltář. Pro využívání kokonu jsme , po poradě s dětmi stanovili závazná pravidla. Tato pravidla platí i pro učitelky a děti jejich dodržování bedlivě sledují, ba dokonce vymýšlejí nová. Na odpočívání v kokonu máme pořadník a pobyt v něm je pro děti vyznamenáním.

Co dodat? Dilo a delfíni děti pozitivně ovlivňují přirozeným a nenásilným způsobem, máme to vyzkoušené, opravdu to funguje.

                                                                                     Irena Vinklářová, ředitelka


DILO

Na otázku, zda delfíni mohou mít vliv na lidskou psychiku, bych odpověděla, že ano. Naše mateřská škola absolvovala již dvě setkání s delfínkem Dilem. Děti se tento rok sešly značně temperamentnější, živější a po těchto setkáních můžeme pozorovat určitou změnu. Děti jsou klidnější. Já osobně zpozorovala, že při odpočinku na lůžku, který probíhá po obědě, usíná více dětí. Děti také měly možnost nahlédnout do podmořského světa mezi další tamější živočichy, než jsou pouze delfíni, jako například hvězdice, chobotnice, tuleň, žralok,… Dětem se to velice zalíbilo a mají k tomuto podmořskému světu pozitivní postoj a zalíbil se jim. Děti napjatě poslouchají příběhy Dila ze zakoupených knížek, velice rádi relaxují v kokonu, který máme zavěšený ve velké třídě. V dětech, ale i v nás učitelkách zanechala tato sezení velkou stopu. A to pouze v kladném slova smyslu.

                                                                                                       Lucka, učitelka