Delfíno

Programy pro školy

 

Cílem programů, které Delfíno nabízí je pomoci dětem:

 

- Vnímat svět a jeho řád, orientovat se v něm

- Osvojit si poznatky o podmořském světě

- Poznávat rozmanitosti přírody

- Učit se chránit vše živé

- Získat elementární poznatky o přírodě a soužití různých forem života

- Uvědomit si význam životního prostředí

- Posílit schopnost empatie a péče o prostředí, ve kterém žijeme

- Těšit se z hezkých zážitků

- Reagovat, spolupracovat, sdílet zážitky

PROGRAMY

Vzdělávací a poznávací programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

„DELFÍN DILO A PODMOŘSKÝ SVĚT“

Lektor: Valpurga Hozáková

Vzdělávací programy - Dilo a tuleň

 

Ve vzdělávacím programu se spojuje fascinující, magický svět delfínů s ekologickou tématikou podmořského světa. V programu využíváme tématicky zaměřených knih o delfínku Dilovi (Dilo a volání hlubin, Dilo získává přátele a Dilo a čarodějnice od Černé skály). Dilova dobrodružství a nehody děti informují o radosti, kterou mohou delfíni přinést do našich životů. Kouzelné příběhy pomáhají odhalit obrovské bohatství a rozmanitost života pod mořskou hladinou. Příběhy jsou dětem předkládány  z pohledu delfínů a jejich vnímání a tím také apelují na vědomí potřeby pěstovat vztah a respektovat všechny volně žijící zvířata.

Cílem programu je:

•  Seznámit děti s knihami Dr. Horace Dobbse o delfínku Dilovi a práce s omalovánkami k první knize.

•  Přiblížit dětem prostřednictvím fantazie a představivosti svět delfínů.

•  Přijmout základní kvality delfínů: hravost, radost, přátelství, inteligenci.

•  Seznámit děti s podmořským světem a potřebou ochrany podmořského světa.

•  Uvědomit si význam hry a radosti v životě – vše konat pro radost.

•  Rozvíjet schopnost vzájemné komunikace a spolupráce.

•  Rozvíjet emoční inteligenci.

•  Pomoci dětem s poruchami učení dosáhnout svého plného potenciálu – naučit se novým dovednostem.

•  Zvýšit kreativitu a radost v životě dětí pro ty méně šťastné.

Organizace:

„Delfín Dilo a podmořský svět“ je pásmo volně po sobě navazujících dvou částí (cca 45 minut), ve kterých se děti seznámí s jednotlivými knihami, životními podmínkami a základní charakteristikou delfínů.

Program je určen pro jednu třídu.

Program hradí škola, cena je smluvní.

Zařazení programu „Delfín Dilo a podmořský svět“ do jednotlivých činností.

Zpracování do rámcových plánů dle barevných delfínkových bublin:


ČERVENÁ BUBLINA – Přátelství

Hovořit s dětmi o vztahu matka – dítě, posoudit vztah delfíní matky k Dilovi.

Láska, mazlení, učení, vzor, důvěra, bezpečí.

Důležitost přátelství – dítě ve třídě, lidé a zvířata – vyzvednutí v příběhu, projev přátelství.

Upozornění na nebezpečí hrozící dětem ve vodě – jaké nebezpečí hrozilo Dilovi?

Co se stalo delfíní matce v první knize a proč? Přiblížit dětem šetrnou formou osamostatnění Dila.

Vyrovnání se s novou situací.


ŽLUTÁ BUBLINA – Rozvíjení mluveného projevu dítěte

Vyjádření vlastního prožitku ze čteného příběhu. Otázkami provokovat děti k vyprávění – např. jaká mořská zvířata se v kapitole objevují?

Vytleskávat a určovat počet slabik – krátká a dlouhá slova.

Formou hry určovat první písmeno.

Co poskytuje moře lidem – čerpat z vlastních prožitků dětí.

Jak lidé škodí moři?


MODRÁ BUBLINA – Vyjádření děje

Poslech pohádky, upozornění na vyjádření děje hudbou, rozpoznávání jednotlivých situací.

Napodobit pohyby mořských zvířat (lezení do strany, běh po třídě s vyhýbáním, výskoky až do dřepu).

Vyjádření hudby pohybem po třídě – hry „na moře“.


BÍLÁ BUBLINA – Práce s omalovánkou

Vybarvování, vystřihování, modelování.

Sestavování modelu života v moři – použití vystřižených obrázků, doplnění o mořské rostliny (práce v kolektivu).

Modelování Dila a ostatních zvířat z příběhu.

Vytváření obrázků mačkáním měkkého papíru do kuliček a lepení do tvaru delfína a další.


ZELENÁ BUBLINA – Soužití zvířat a lidí

Rozdíl mezi domácími a mořskými zvířaty – pomoc lidí.

Delfíni v ohrožení – uvíznutí v sítích rybářských lodí, znečištění moří z velkých zaoceánských lodí – splašky, odpad apod.

Použít příběhy „O přátelství“.

Program „Delfín Dilo a podmořský svět“ si můžete objednat přímo u lektorky na tel.: 777 996 455, nebo na e-mailu: valpi.hozak@seznam.cz

„Delfín Dilo, aneb vstupte s námi do podmořského světa“

- Čtenou a vyprávěnou formou seznamujeme děti s delfínkem Dilem a podmořským světem. Nosným materiálem pro tento program jsou příběhy z knížky „Dilo a volání hlubin“. Poutavý děj začíná narozením malého delfínka, pokračuje obdobím dospívání a končí jeho osamostatněním. Kniha barvitě popisuje podmořský svět, ale i patálie, které delfínek při zkoumání svého okolí zažívá.

- Při projekci děti nejdříve vstoupí díky fotografiím, a tématické hudbě do podmořského světa. Vlastní čtení nebo vyprávění příběhu je doprovázeno promítáním velkých barevných ilustrací ke knize, doplněných videi z podmořského světa.

- Zároveň je začleněn i poslech hudby, která byla tématicky zkomponována přímo na motivy několika kapitol knihy Dilo a volání hlubin. Autorem skladeb je muzikoterapeut a hudební skladatel pan René Král.

- Vyprávění je prokládáno také pohybovými aktivitami dětí, které doprovázejí aktuální děj příběhu.

- Program je vhodný pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol.

Pro více informací, případně objednávky, kontaktujte :

Valpurgu Hozákovou
Mobil: 777 996 455
e-mail: valpi.hozak@seznam.cz

Janu Urbanovou

Mobil: 736 671 600

e-mail:info@delfinoclub.cz